آرشیو برچسب های: طعم عسل

ترکیبات عسل

ترکیبات عسل

ترکیبات عسل ترکیبات و نوع عسل، بسته به نوع تغذیه زنبورعسل و نوع گل‌های مورد استفاده، متفاوت است. درصد آب موجود در عسل‌ها، به شرایط اقلیمی و میزان رطوبت منطقه بستگی دارد. در مناطقی که میزان رطوبت هوا بالاتر است، درصد آب عسل بیشتر است. برای مثال عسل‌های شمال مثل عسل مرکبات درصد رطوبت بالاتری دارند.

ویژگی ظاهری عسل طبیعی

ترکیبات عسل طبیعی

ویژگی ظاهری عسل طبیعی برخی معتقدند که ویژگی ظاهری می تواند شاخصه ای بر کیفیت عسل باشد. اما باید به شما بگویم که عسل چه طبیعی باشد و چه تقلبی اولین نکته ای که در آن رعایت می‌شود حفظ ویژگی های ظاهری محصول است . ویژگی ظاهری عسل های طبیعی با یکدیگر متفاوت است و