آرشیو برچسب های: قاب

قاب خود بافت چیست؟

قاب خود بافت

قاب خود بافت قاب‌های خود بافت برای تولید عسل با موم استفاده می‌شود. و شما بدون سیم می‌توانید از این قاب ها استفاده کنید. که انواعی از آن در بازار موجود است. در این نوع قاب‌ها زنبور موم بافی را شروع می‌کند و بعد هم با عسل و گرده آن را پر می‌کند. و شما