آرشیو برچسب های: قفس ملکه

قفس نگهداری ملکه هفت گوهر

قفس حبس ملکه

قفس نگهداری ملکه زمانی برای شما کاربردی است که بخواهید یک یا چند ملکه جفت خورده را در یک کندو نگهداری کنید. این محصول ظاهری شبکه‌ای، مانند شبکه ملکه دارد. از این شبکه زنبور‌های کارگر می‌توانند عبور کنند و ملکه را تغذیه کنند. این محصول از دو قسمت تشکیل شده است که راحت بتوانید به