آرشیو برچسب های: قفس

کاربرد قفس شاخون

کاربرد قفس شاخون

کاربرد قفس شاخون برای مواردی است که چند شاخون در کندو وجود دارد بعد از بدنیا امدن اولین ملکه بقیه شاخون‌ها رو خراب می‌کند. برای محافظت از دیگر شاخون‌ها و نگهداری کردن از همه ملکه‌ها از این قفس‌ها استفاده می‌شود. قفس شاخون دو نوع دارد یک نوع آن پیوندی برای زمانی که شما پیوند زده‌اید

کاربرد قفس معرفی ملکه فشاری

قفس معرفی ملکه فشاری

برای معرفی ملکه به کندوهای پر جمعیت یا کندوهای که نژاد ملکه با نژاد کلنی فرق می‌کند شما باید از قفس معرفی ملکه فشاری استفاده کنید. این قفس‌ها به ملکه اجازه می‌دهند تا تخم‌گذاری انجام دهد و درصد پذیرش ملکه را خیلی بالا می‌برد. قسمتی از قاب را که شفیره و تخم‌های سر بسته هستند