آرشیو برچسب های: قفل پلاستیکی

قفل کندو پلاستیکی

کاربرد قفل کندو

قفل کندو به شما کمک میکند تا بتوانید هنگام جابه جای اجازه ندهید تا درب کندو از بدنه جدا شود. راه های دیگر هم است که هم از لحاظ هزینه ای و هم اینطور زمان گیر هستند. برای مثال از گِل استفاه میشود که برای پوشاندن درز های بسیار مناسب است، اما برای محکم کردن