آرشیو برچسب های: لارو

کاربرد سوزن پیوند چینی

سوزن پیوند

سوزن پیوند چینی از دو قسمت تشکیل شده است. یک قسمت نرم و نازک که جلوی سوزن است و با استفاده از این قسمت می‌توانیم، لارو را به همراه تمام ژل رویال از سلول خارج کنیم. با قسمت پایین سوزن که به شکل خودکار است می‌توانیم لارو را از روی سوزن تخلیه کنیم. همچنین این