آرشیو برچسب های: محرک زنبور

پروبیوتیک پروژن

پروبیوتیک پروژن

پودر پروبیوتیک پروژن افزایش جمعیت کندو، تقویت سیستم ایمنی و افزایش مقاومت به نوزما را برای زنبور به همراه دارد. که البته این تنها بخش کوچکی از فواید استفاده از این پودر است. این پودر حاوی انواع باکتری‌های تولید کننده اسید لاکتیک است، که جزء میکروارگانسیم‌های طیبعی در دستگاه گوارش زنبو عسل است. این نوع