آرشیو برچسب های: نربافت

برگه موم نر بافت

برگه موم نر بافت

برگه موم نر بافت به دو منظور در کندو استفاده می‌شود. یک به منظور مبارزه بیولوژیک با کنه واروآ چون این کنه‌ها علاقه به تغذیه از لارو‌های نر دارند به سلول‌های نر  می‌روند. شما این برگه موم‌ها را داخل کندو قرار دهید تا کنه‌های وراوآ جذب این قاب شود. کاربرد دوم این برگه موم برای