آرشیو برچسب های: پرورش ملکه

کندوچه چوبی

کندوچه چوبی

کندوچه چوبی دارای یک محفظه برای شربت و چهار قاب است. قاب‌های این کندوچه دارای شیار است که شما می‌توانید باکمک این شیار به قاب‌ها برگه موم دهید. شما می‌توانید به جا اینکه برگه موم دهید دوقاب را به که قاب خالی ببندید به کمک سیم و آن را در کندو قوی و پرجمعیت قرار

کاربرد قفس شاخون

کاربرد قفس شاخون

کاربرد قفس شاخون برای مواردی است که چند شاخون در کندو وجود دارد بعد از بدنیا امدن اولین ملکه بقیه شاخون‌ها رو خراب می‌کند. برای محافظت از دیگر شاخون‌ها و نگهداری کردن از همه ملکه‌ها از این قفس‌ها استفاده می‌شود. قفس شاخون دو نوع دارد یک نوع آن پیوندی برای زمانی که شما پیوند زده‌اید