آرشیو برچسب های: پودر

پروبیوتیک پروژن

پروبیوتیک پروژن

پودر پروبیوتیک پروژن افزایش جمعیت کندو، تقویت سیستم ایمنی و افزایش مقاومت به نوزما را برای زنبور به همراه دارد. که البته این تنها بخش کوچکی از فواید استفاده از این پودر است. این پودر حاوی انواع باکتری‌های تولید کننده اسید لاکتیک است، که جزء میکروارگانسیم‌های طیبعی در دستگاه گوارش زنبو عسل است. این نوع

کنسانتره زنبورعسل آ.وی.پی 4 P4

پودر کنسانتره p4

پودر کنسانتره p4 یک تقویتی است که معمولا در فصل بهار و آخر فصل تابستان استفاده می‌شود. این پودر تحریک تخم ریز ملکه را بدنبال دارد. اگر در بهار از این پودر استفاده می‌کنید مانعی ندارد و گرده در منطقه است. اگر در تابستان از این پودر در شربت استفاده می‌کنید حتما باید خوراک مناسب