آرشیو برچسب های: چرخانک فلزی

کاربرد چرخانک

چرخانک

از چرخانک‌ها برای تمیز کردن سلول‌های ملکه یا سلول‌های تولید ژل رویال استفاده می‌شود. بعد از دو یا سه بار استفاده از این سلول ها آنها جرم می‌گیرند و شما اگر بخواهید دوباره از این سلول ها استفاده کنید باید این رسوب‌ها تمیز شوند. اگر این سلول ها تمیز نشوند کیفیت پیوند و ژل شما