آرشیو برچسب های: چهار لیتری

شربت خوری چهار لیتری هفت گوهر

شربت خوری چهار لیتری

شربت خوری چهار لیتری مخصوص کندوهای چوبی معمولی است. این شربت خوری دارای چهار محفظه جدا‌گانه است که دو قسمت برای شربت و دو قسمت دیگر مخصوص کیک است. محل قراری گیری این شربت خوری قسمت بالای کندو دقیقا زیر درب است. محفظه‌های سمت چپ و راست مخصوص شربت است، شما باید دو درپوشی که