آرشیو برچسب های: کلنی

شناسنامه الکترونیک زنبورداری

شناسنامه-زنبورداری

صدور شناسنامه زنبورداری الکترونیک هدف از صدور شناسنامه الکترونیکی ساماندهی و راحت‌تر شدن در صدور مجوز‌های کسب و کار و ارائه خدمات بهتر به جامعه زنبورداران است. چگونه می‌توانیم شناسنامه الکترونیک زنبورداری بگیریم اولین شرط این کار حضور داشتن در آخرین سرشماری کلنی‌های زنبورعسل است. داشتن حداقل 40 کندو الزامی است. مدارکی که برای صدور