آرشیو برچسب های: کندوچه صبا کندو

کندوچه فومی صبا کندو

کندوچه فومی

شرکت صبا کندو دو نوع کندوچه فومی رنگ شده و رنگ نشده موجود دارد. این نوع کندوچه ها تاپ بار هستند و قاب ها بصورت تاپ بار روی کندو قرار می گیرند. شما می‌توانید به قاب های این کندوچه برگه موم بدهید. این کندوچه ها کف باز هستند، همچنین این کندوچه‌ها دارای شربت خوری نیز