آرشیو برچسب های: کندوچه چوبی

کندوچه چوبی

کندوچه چوبی

کندوچه چوبی دارای یک محفظه برای شربت و چهار قاب است. قاب‌های این کندوچه دارای شیار است که شما می‌توانید باکمک این شیار به قاب‌ها برگه موم دهید. شما می‌توانید به جا اینکه برگه موم دهید دوقاب را به که قاب خالی ببندید به کمک سیم و آن را در کندو قوی و پرجمعیت قرار