آرشیو برچسب های: کندو بند

کندو بند

کندو بند

کندو‌بند برای کندو‌هایی استفاده می‌شود که دو یا سه طبقه باشند و شما قصد انتقال کندو را دارید، و خطر باز شدن آن کندو را تهدید می‌کند. شما می‌توانید برای کاهش خطر از کندو بند استفاده کنید. این کندو بند‌ها در دو سایز دو طبقه و سه طبقه در بازار موجود هستند. شما می‌توانید این