آرشیو برچسب های: کیفیت ملکه

ملکه سنج هفت گوهر

ملکه سنج

ملکه‌سنج برای کیفیت‌سنجی و میزان تخم‌گذاری ملکه استفاده می‌شود. در فضای داخلی ملکه‌سنج حدودا صد سلول تخم گذاری شده جا می‌شود. شما باید این وسیله را روی قابی که شفیره دارد قرار دهید، تعداد سلول‌های خالی نشان دهنده چند مورد است. اصلی‌ترین نشانه آن هم‌خونی است. هرچقدر تعداد شفیره‌ها در این فضا بیشتر باشد درصد