زنبور کارگر

زنبور کارگر بیشترین تعداد جمعیت کلنی را دارد و 2n  کروموزومی و ماده می باشد.

این زنبور در ابتدای تولد و دوره لاروی 3 روز اول از ژل رویال تغذیه شده و مابقی عمر خود را از عسل و گرده تغذیه می کند.

طول عمر آن در فصل فعالیت تا 45  روز و در فصل زمستان تا 6 ماه می باشد.

کلیه وظایف کندو از جمله:

  • نظافت(از سن 1 تا 3 روزگی پس از تولد)
  • تغذیه لاروهای پیر(از سن 3 تا 6 روزگی)
  • تغذیه لاروهای جوان(از سن 6 تا 12 روزگی)
  • مراقبت از ملکه، تبدیل شهد به عسل و تبدیل گرده به نان گرده، تولید بره موم، ترشح موم و ساخت سلولهای مومی، خارج کردن اجساد و مواد زائد از کندو، مراقبت، تغذیه و دفع فضولات ملکه ( در سن 12 تا 18 روزگی)
  • دفاع از کلنی( در سن 18 تا 21 روزگی)
  • خروج از کندو و جمع آوری شهد ، گرده، صمغ ، آب( 21 تا 45 روزگی)

بر عهده زنبور کارگر میباشد

One thought on “زنبور کارگر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *