آموزش زنبورداری

مقایسه افراد کلنی

مقایسه جنسیت ملکه،زنبور نر و زنبور کارگر

مقایسه تعداد کروموزوم ها

مقایسه تعداد زنبور ملکه،زنبور نر و کارگر

مطالب مربوط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.