اهرم ورقی

46,000 تومان

اهرم ورقی زنبورداری یکی از ابزارهای پرکاربر در زنبورداری می باشد، که تمام زنبورداران از آن استفاده می کنند.

در لوازم اولیه زنبورداری، اهرم نیز جای دارد تا کار بر روی کندو چوبی زنبور را راحت تر کند.

به همین دلیل به این وسیله اهرم کندو نیز گفته می شود.

 

ناموجود