اپی بال-Apibal

کنترل کنه واروآ،کلارا،آکاراپیس وودی و شپشک در زنبورعسل

 • کاملا ارگانیک
 • مناسب برای درمان ۱۰ کندوی ۱۰ قاب
 • حجم:نیم لیتر
 • قابل استفاده از ۰ تا ۳۳ درجه سانتیگراد
 • حاوی اسید فرمیک, اسید اگزالیک و…
 • قابل استفاده در فصل عسل آوری
 • کنه کشی بسیار قوی
 • قابل استفاده در زمان وجود تخم و لارو در کندو
 • ضدعفونی شدن کل کندو به دلیل تبخیر دارو
 • مقاوم نشدن کنه ها به دارو
 • عدم تلفات ملکه یا تخم ها و لاروها
 • فاقد باقیمانده سمی در محصولات زنبورعسل
 • پیشگیری نسبی از بیماری نوزما
 • عدم نیاز به رقیق کردن و آماده سازی
 • درمان همزمان به صورت تماسی و سیستمیک
 • کنترل نسبی کنه های داخل سلول های سربسته