شماره کندو(رنگ آبی)

21,000 تومان

شماره کندو، برای شماره گذاری کندوها استفاده می شود.

هر حلقه شامل 42 عدد است.

هر 5 بسته برای شماره گذاری 100 کندو استفاده می شود.

 

ناموجود