قفس نگهداری ملکه هفت گوهر

7,800 تومان

قفس نگهداری ملکه هفت گوهر وسیله ای است که می توان با آن ملکه را چند روز داخل کندو نگهداری کرد و ساختار آن به گونه ای است که ملکه توان خارج شدن از آن را ندارد اما کارگرها به راحتی می توانند وارد قفس شده و ملکه را تغذیه نمایند.

در زنبورستان ها در موارد مختلف از قفس حبس ملکه یا همان قفس نگهداری ملکه استفاده می شود که عبارتند از:

  • زمانی که می خواهیم چند ملکه را داخل یک کندو برای مدتی به طور همزمان نگهداری کنیم.
  • زمانی که یک ملکه به عنوان مهمان داخل کندوی ملکه دار دیگر نگهداری می شود.
  • در زمان برداشت عسل: چند روز قبل از برداشت، ملکه را حبس کرده تا شفیره ها متولد شوند و هنگام برداشت کلیه قابها یکنواخت از عسل پر شوند.
  •  در زمان برداشت عسل برای اطمینان از عدم آسیب ملکه هنگام خروج قابها
  • ساخت ایران،شرکت هفت گوهر

677 عدد در انبار