نگهدارنده سلول ملکه هفت گوهر

539 تومان

  • نگهدارنده سلول ملکه یکی از اجزای اصلی ست پرورش ملکه است که جهت اتصال سلول ملکه روی پایه سلول استفاده می شود.
  • پس از بسته شدن شاخون جهت انتقال شاخون به کندوچه از قفس شاخون یا محافظ شاخون استفاده می شود که این وسیله ها جهت محافظت از شاخون از تخریب توسط سایر ملکه ها یا زنبورهای کارگر می باشند.
  • قفس شاخون و محافظ شاخون روی رابط سوار شده و برای انتقال شاخون ، رابط از روی پایه جدا شده و منتقل می شود.
  • پس از تولد ملکه رابط سلول ملکه مجددا قابل استفاده در امر پرورش ملکه می باشد.
  • استفاده از لوازم نوین پرورش ملکه سرعت عمل پرورش ملکه را بسیار بالا برده به طوری که در یه ست می توان به راحتی 30 الی 45 ملکه را تکثیر نمود.
  • ساخت ایران،شرکت هفت گوهر

 

8125 عدد در انبار