کاسپین سلوشن

160,000 تومان

  • کنترل و درمان بیماریهای زنبورعسل
  • پیشگیری از بیماریهای زنبورعسل
  • جهت تقویت کلنی ها
  • جهت افزایش تخم گذاری ملکه
  • جهت تهیه کیک گرده

ناموجود