کاسپین پلاس

200,000 تومان

  • جهت افزایش تولید ژل رویال
  • پرورش ملکه
  • معرفی ملکه و تنظیم جمعیت ها
  • بانک ملکه
  • کاهش حس نهاجمی(استرس) زمان استحصال زهر زنبورعسل

ناموجود