آرشیو برچسب های: برس

کاربرد برس یا فرچه زنبور‌داری

برس

کاربرد برس یا فرچه در زنبورداری زنبور‌های عسل بدن بسیار حساس و آسیب پذیری دارند. همانطور که می‌دانیم اسکلت زنبور عسل از جنس کیتین و خارجی می‌باشد. یعنی پوست بدن زنبور که از جنس کیتین است همان اسکلت زنبور عسل می‌باشد. پس هر‌گونه آسیب به این اسکلت منجر به عدم تعادل زنبورعسل و از دست