آرشیو برچسب های: نیمه تغذیه‌ای

عسل نیمه تغذیه‌ای چیست؟

قصد داریم که در این نوشته عسل نیمه تغذیه‌ای را مورد بررسی قرار دهیم. عسل‌ها را می‌توان به چند گروه تقسیم کرد. عسل تقلبی تعریف‌های متفاوتی دارد. در مجموع می‌توان عسل را از لحاظ تقلبی یا اصل بودن به سه گروه مختلف تقسیم نمود. عسل طبیعی با خاصیت درمانی عسل تغذیه‌ای  عسل نیمه تغذیه‌ای عسل