موم طبیعی کرمسازی (بسته یک کیلویی)

300,000 تومان

موم تصفیه شده خالص زنبورعسل
که از موم های خودبافت داخل کندو
به طور مستقیم در کارگاه زنبورکده بامار
بدون استفاده از مواد شیمیایی و مواد حساسیت زا
تهیه شده است.
مناسب برای مصارف آرایشی بهداشتی،کرمسازی و…

20 عدد در انبار